ΕΙΔΙΚΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα είναι ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα που στοχεύει στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών. Τα παιδιά που εμφανίζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν φυσιολογικό νοητικό επίπεδο , δεν παρουσιάζουν άλλες κινητικές ή αισθητηριακές διαταραχές , αλλά υπολείπονται και δυσκολεύονται σε σχέση με τους συνομήλικους τους σε δεξιότητες που βοηθάνε στη διαδικασία μάθησης.

Cute little boy at speech therapist office

Στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες εντάσσονται οι παρακάτω διαταραχές :

Δυσλεξία

Δυσαναγνωσία

Δυσορθογραφία

Δυσαριθμησία

Δυσγραφία

Στόχος μας είναι να

προσεγγίζουμε κάθε

οικογένεια ,όχι μόνο σε

θεραπευτικό επίπεδο

αλλά και σε ανθρώπινο.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού

Ένα παιδί χρειάζεται να αξιολογηθεί από ειδικό παιδαγωγό όταν παρατηρούνται τα εξής :

Δεν μπορεί να οργανώσει τις σκέψεις του και να τις αποτυπώσει γραπτά .

Κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη παρόλο που μπορεί να γνωρίζει τους κανόνες.

Διαβάζει πολύ αργά ή συλλαβιστά.

Δεν διατηρεί τους γραμματικούς ή συντακτικούς κανόνες.

Όταν γράφει, ξεχνάει συλλαβές ή γράμματα , αντιστρέφει συμπλέγματα ή κάνει καθρεπτική γραφή.

Κάνει αντικαταστάσεις γραμμάτων που μοιάζουν οπτικά ή ακουστικά (φ - θ)

Δεν τηρεί αποστάσεις ανάμεσα στις λέξεις, απουσία / λάθη τονισμού.

Είναι πολύ επιλεκτικό σε τροφές και δε του αρέσουν διαφορετικές υφές ή γεύσεις.

Συχνά το παιδί που παρακολουθεί παιδαγωγικό πρόγραμμα , εντάσσεται και σε ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα . Αυτό συμβαίνει καθώς τα παιδιά , λόγω των μαθησιακών δυσκολιών πολλές φορές βιώνουν ματαίωση και απογοήτευση. Αυτά με τη σειρά τους μπορεί να προκαλέσουν σειρά αρνητικών συναισθημάτων όπως : φόβος, άγχος, θυμός, αντικοινωνική συμπεριφορά ή χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Δεν αποτελούν “ξαφνική” εκδήλωση δυσκολιών και η αποκατάστασή τους συνιστά συνήθως μια χρονοβόρα διαδικασία.

Cute little boy at speech therapist office
Skip to content