Προετοιμασία

Α΄ Δημοτικού

Η προετοιμασία του κάθε παιδιού για την πρώτη Δημοτικού είναι πολύ σημαντική ώστε το παιδί να ξεκινήσει το Δημοτικό με τις καλύτερες προυποθέσεις και να έχει μία καλή προσαρμογή στο νέο σχολικό πλαίσιο.

Με τη συνεργασία του λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ειδικού παιδαγωγού και ψυχολόγου έχουμε φτιάξει ένα επαρκές υλικό που δουλεύουμε ώστε το παιδί να είναι κατάλληλα προετοιμασμένο.

kid speech therapy 11

Κάθε χρόνο, λοιπόν, οργανώνουμε ομάδες με λίγα παιδιά που πρόοκειται να πάνε στην Α’ Δημοτικού, με στόχο να ενισχύσουμε όλες τις δεξιότητες που θα βοηθήσουν το παιδί να ανταποκριθεί στην Α’ Δημοτικού.

Οι ομάδες θα ξεκινήσουν

από τον Μάιο,κάθε

Σάββατο και θα

διαρκούν 1.30 ώρα.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού

Στόχοι της ομάδας προετοιμασίας :

Ενίσχυση Φωνολογικής Ενημερότητας.

Ενίσχυση Οπτικής και ακουστικής μνήμης.

Ενίσχυση λεπτής κινητικότητας.

Συγκέντρωση.

Εκμάθηση κανόνων Δημοτικού.

Συνεργασία.

Κοινωνικές Δεξιότητες.

Βελτιώνουν την αυτοεικόνα τους.

Skip to content